ZPĚTNÁ VAZBA

Kruh je třeba uzavřít u každého i sebemenšího projektu.

Spolu s Vámi ukončujeme projekt závěrečným vyhodnocením:

  1. z pohledu splnění stanovených cílů
  2. z Vašeho pohledu jako klienta
  3. z našeho pohledu jako Vašeho partnera

Závěry shrneme ve vyhodnocení, které obsahuje i doporučení pro budoucí projekty. Poučení je pro nás důležitou motivací!